Werken met R.I.T.C. in de praktijk

Onze aanpak: helderheid, duidelijkheid en eenvoud

De nadruk van de interventies liggen op de dagelijkse praktijk van uw werknemers.
We kijken naar de individuele vaardigheden en richten ons op de cultuur in uw
organisatie. Op een kritische maar respectvolle manier wordt de individuele werknemer
getoond hoe zij/hij haar/zijn vaardigheden kan verbeteren en de goede punten kan
behouden.

Onze werkwijze

In onze trainingen werken wij op een persoonlijke en directe manier. We richten ons
op het vergroten van het zelfinzicht van de deelnemer. Het gedrag en de mentaliteit
wordt inzichtelijk gemaakt. De deelnemer wordt uitgenodigd om te veranderen,
eenieder op een manier en tempo die bij hem of haar past. Als uitgangspunt gebruiken
wij de dagelijkse herkenbare werksituatie. De nieuwe voornemens worden concreet
gemaakt en vastgelegd. Gewerkt wordt vanuit een positieve levenshouding met
ruimte voor ernst en humor.

De keuze voor kwaliteit

Om u te verzekeren van een optimaal resultaat heeft R.I.T.C. een goed doordacht
stappenplan ontwikkeld, waarin u voor, tijdens en na de opdracht intensief bij
het proces betrokken wordt. Ook uw werknemers krijgen al voordat het interventie-
traject begint de gelegenheid om hun ideeŽn en suggesties kenbaar te maken, zodat
ook zij zich bij het proces betrokken voelen. Een dergelijke aanpak vergroot het
draagvlak voor de veranderingen en de mogelijke koersverandering.

De keuze voor resultaten op lange termijn

R.I.T.C. streeft naar langdurige effecten van haar interventietrajecten.
Deze effecten realiseren wij door uw werknemers te trainen op gedrags-
en mentaliteitsniveau.

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Dit plan met specifieke voornemens van de deelnemers vullen zij tijdens de training in.
Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan is een uitstekend middel om het effect van onze
interventies te verlengen naar de lange termijn. De intensieve manier van werken
in de training en een goede begeleiding van de deelnemers na de training vergroten
de kans op succes.

Het doel in onze samenwerking met u

De in overleg met u bepaalde doelstellingen worden in het traject vertaald in
praktische handvatten voor het verbeteren en inzichtelijk maken van de motieven
en denkwijzen van uw medewerkers. We richten ons met name op het verbeteren
van de communicatieve vaardigheden en teamvaardigheden van uw medewerkers.


Vaak is de hoofddoelstelling van het interventietraject het verfijnen, verbeteren en
verdiepen van deze communicatieve vaardigheden en teamvaardigheden en het zich
eigen maken van een pro-actieve werkwijze.

Trainen alleen is niet voldoende

Meestal haalt men trainingen in huis als er signalen binnenkomen van het slecht
presteren van een afdeling binnen de organisatie. Dan wordt er gekeken naar welke
vaardigheden er aangeleerd moeten worden en men gaat trainen. Het gaat er volgens
R.I.T.C. om een optimale omgeving te maken waarin de best haalbare resultaten ook
echt gehaald kunnen worden.

U ontvangt na afloop van de training concrete aanbevelingen die het effect van de training verlengen in de tijd en bijdragen tot het vergroten van de commerciŽle slagkracht van de organisatie. Tevens bestaat de mogelijkheid om, na de training, individuele coaching op uurbasis te volgen. Het is van belang om zeer regelmatig de ervaringen (ook de positieve) met elkaar te delen en elkaar intervisie te geven.